«Sangeotex» геотекстилнинг қўлланиш доираси

«SANGEOTEX» геотекстили полиэфирли штапел ёки полипропилен толаларидан игна уриш ёки термик усулларда махкамлаб ишлаб чиқарилади. «SANGEOTEX» геотекстилининг айрим ишлаб чиқариш технологиялари ёрдамида толаларни кейинчалик матога шаклланишида оптимал тақсимланишга эришилади. Бошқа ишлаб чиқарувчиларнинг оммалашган амалиётидан фарқли «GEOTEXTILE» МЧЖ корхонасида замонавий ишлаб чиқариш технологиялари кўлланилади, бу материални юқори сифатлигига ва чидамлигига кафолат беради.

«SANGEOTEX» геотекстилининг асосий вазифалари»

Мустахкамлаш – катта йўл конструкцияларида, қияликларда, ернинг кўтариш хусусиятларини оширади, қоплам деформацияларини ва ёриқлар бўлишини камайтиради. «SANGEOTEX» геотекстил туфайли транспорт ва йўлнинг массасини юкланишини тенг тақсимланишини таъминлагани учун, йўл конструкциясини аичага мустахкамланиши намоён бўлади. Айниқса геотекстилни бўш ерларда йўл қурилишида қўллаш мақсадга мувофиқдир.

no pic no pic

Тупроқларни қатламларга ажралишини, уларни ўзаро силжишини тўхтатишда, тупроқнинг эрозияси жараёнини секинлаштиришда. Йўл кийимининг қатламларидаги заррачаларни бир бири билан аралашиб кетишини бар тараф этади (масалан: қум қатлами шағал қатлами билан аралашиб кетмайди ва х.зо). Йўл қурилишида геотекстил қопловчи материалларни тупроққа “чўкиб” кетмаслиги хисобига чиқими анча камайди.

no pic no pic

Дренажлаш – матонинг сув иссиқлик режимининг ўзшариши, йўл кийимининг дренажловчи қопламида сув ўтлари бўлишини бартараф этади ва сувни тезда ўтказиб юборади.

no pic no pic

Фильтрлаш геотекстил тупроқни филтрловчи ва дренажловчи конструкцияларга тушишига қаршилик кўрсатади. Йўл конструкциясида перфараторланган дренажларга тупроқни майда заррачалари камроқ киради. Бундан ташкари “тескари филтрация” бажарилади – яъни дренаж тизимидан йўл юзасига заррачалар ўтади.

no pic no pic

 

 

«SANGEOTEX» геотекстилнинг асосан қўлланиладиган доираси

Йўл қурилишида

no pic

Пастки тупроқ билан қопловчи материал орасида ажратувчи қатлам хосил қилади

 • қопловчи материалларни тупроқ заррачалари билан аралашишини бартараф этади, шу туфайли қопловчи материал юкланишни тақсимлаш вазифасини сақлаб қолади ва турғунликни таъминлайди
 • тупроққа қопловчи материалларни нотекс ўтишига қаршилик кўрсатади, бу материални чиқими камайтиришга сабаб бўлади
 • шундай яхши зичланадини бунда қопловчи материал тупроққа умуман ўтмайди
 • тупроқ ва дренаж тўлдирувчиси орасида филтр сифатида ишлатилади
 • дренаж тўлдирувчисини ёки дренаж қувурларини тупроқ заррачалари билан тўмсб қолишига қаршилик кўрсатади
 • юмшоқ, бўси тупрокларда мустахкамловчи қатлам хосил қилади
 • қияликлар тўкилишига қаршилик кўрсатади
 • хатто бўш тупрокларда хам йўл қуришга имкон беради
 • йўл юзасини деформациясини камайтиради
 • Тонеллар қурилишида

  no pic

  Тоғ жинслари ва химоя қоплами орасида химоя ва дренаж қатламини хосил қилади

 • изоляция қопламини бетоннинг нотекс юзасидан зарарланиб қолишдан химоя қилади
 • изоляция қопламини ўткир тўлдирувчилардан зарарланиб қолишдан химоя қилади
 • бетон сувоқ ва тоғ жинслари орасидаги кучланишни камайтиради
 • дренажга ер ости ва ёмғир сувларини ўтказади
 • Гидротехник қурилишларда

  no pic

  Қирғоқ тўсиқлари остида тескари филтр вазифасини бажаради

 • тупроқнинг сув эрозиясига қаршилик кўрсатади;
 • катта бўлмаган ирмоқларда ёки сув тошишларида қирғоқни махкамловчи қўшимчаларсиз эрозия бўлишини олдини олади
 • қирғоқ тўсиқларида етарлича сув ўтказишни таъминланади
 • Уй-жой ва техник қурилишларида

  no pic

  Турли хил дренаж тизимларида филтровчи қатлам сифатида фойдаланилади

 • дренаж сиағалларини ёки дренаж қувурларини тупроқ заррачалари билан тўлиб қолмаслигига тўсқинлик қилади
 • юқори сув ўтказувчанлик кўрсаткичига эга, шу туфайли сув тезда дренаж тизимига оқиб кетади
 • тупроқ ва шагал орасида ажратувчи қатлам сифатида иш бажаради
 • шағал ва тупроқни аралашиб кетишига тўсқинлик қилади ва шу билан бирга химоя, филтрлаш ва юкланишни тақсимлаш вазифасини бажаради
 • конструкциянинг қалинлиги катта бўлмаганлиги туфайли тупроқнинг чуқурлари ахамиятсиз
 • конструкция қисмларини енгиллаштиради ва оғирлиги кам бўлгани учун онсон ётқизилади.
 • Темир йўл қурилишида

  no pic

  Пастки тупроқ билан қоплам орасида ажратиб турувчи қатлам хосил қилади

 • ер юзасини майда заррачалар билан тўлиб қолишини олдини олади, шу туфайли ер юзасининг юкланишини тақсимлаш ва тутиб турувчи хусусиятини таъминлаш вазифасини сақлаб қолади
 • тупроқка ер юза қопламини нотекс ўтишига тўсқинлик қилади, бу материал чиқимини камайтиришга олиб келади
 • зичланишни оширади, бунда тупроқ асосига ер юза қоплами ўтмайди
 • химоя қопламини хосил қилади балласт материалларининг динамик юкланишида майда заррачаларни ўтишига тўсқинлик қилади
 • тупроқ ва дренаж тўлдирувчилари орасида филтр сифатида фойдаланилади
 • дренаж ёки дренаж қувурларини тупроқ заррачалари билан тўлиб қолишига тўсқинлик қилади
 • сувни тусиқсиз дренаж тизимига ўтишга имкон беради
 • юмшоқ, бўш тупроқ қатламларида мустахкамловчи қатлам хосил қилади
 • ер юзасини қатламини тургунлигини оширади
 • тутиб турувчи хусусиятини оширади
 •  Суюқлик ва газларни узатиш учун қувур ўтказгичлар қурилишида

  no pic

  Образует разделительный слой между грунтами

 • балласт материалларни ифлосланишига тўсқинлик қилади, шу туфайли юкланишни тақсимлаш хусусиятли ўзгармайди
 • Бассейнлар, сув хавзалари, суғориш каналлари, дарёлар

  no pic

  Майда заррачали тупроқш тутиб туришда, гидроизоляцион материалларни химоялашда, тескари филтрда фойдаланилади

 • гидроизоляцияни ётқизишда, зарарланишига тўсқинлик қилади
 • гидроизоляцияни тупроқнинг нотексилиги туфайли, зарарлнишига тўсқинлик қилади, ерости сувларини ўтказади
 • сув омборларида ёки каналда сувнинг сатхи тушиши сабабли қияликларни сув эрозиясидан химоя қилади
 • қияликлар қулашига тўсқинлик қилади
 • тупроқ босимининг ошишини камайтуради
 • Дренаж ва спорт майдончалари қурилишида

  no pic

  Турли хил дренаж тизимларида филтрловчи қатлам сифатида фойдаланилади

 • дренаж тўлдирувчиларини ёки қувурларини тупроқ заррачалари билан тиқилишига тўсқинлик қилади
 • дренаж тизимига сувни тўсиқларсиз ўтишига имкон беради
 • тўлдирувчи ва тупроқ ёки спорт қопламаси (газон, қумвахзо) оралиғида ажратиб турувчи қатлам вазифасини бажаради
 • тупроқни тўлдирувчи ёки қоплам билан аралишиб кетишига тўсқинлик қилади ва сув ўтказиш ёки юкланишни тақсимлаш вазифасини бажаради
 • конструкциянинг қалинлиги катта бўлмаганлиги туфайли тупроқнинг чуқурлари ахамиятсиз
 • Қишлоқ хўжалиги

  no pic

  Қишлоқ чўжалиги ерларида кенг фойдаланилади

 • ўстиликларни химоялаш;
 • бегона ўтларни ўсишига тўсқинлик қилади
 • тупроқ юзасида парланишни камайтиради, тупроқ номлигини сақлайди
 • тупроққа эрозия жараёнларига чидамлилик беради
 • хосилни қушлардан сақлайди
 • хароратларни амплитуда фарқини камайтиради, тупроқда парланиш хажмини камайтиради
 •