«Sangeotex» геотекстилининг техник характеристикаси

«SANGEOTEX» ГЕОТЕКСТИЛИНИНГ ТЕХНИК ХАРАКТЕРИСТИКАСИ

Геотекстил бошқача қилиб номиналганда геосинтетика ёки геосинтетик мато очиқини айтганда янги қурилиш материали “гео” бўқини материални қўлланиш доирасини кўрсатади: ер қатламларини мустахкамлаш ёки гидроизоляцияловчи қоплама мембраналар конструкциялари сифатида. Синтетик ашёгеосинтетик материалларни қўшимча ижобийхусусиятларини оширади: улар чиримайди, коррозияга чидамли ва жуда тишиқ ва эластик.

«SANGEOTEX» ГЕОТЕКСТИЛНИНГ АСОСИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ

Юқориэгилувчанлик модули, шу туфайли материал анча-мунча юкни қабул қили олади ва нисбатан кичик деформацияларда махкамлаб турувчи вазифани бажаради.

Узилишдаги юқори чўзилувчанлиги. «SANGEOTEX» геотекстил материалининг маркасига қараб максимал юкланишдаги нисбий чўзилиши 60% гача боради. шундай қилиб ертилган жойлари материални бузилишга олиб келмайди ва «SANGEOTEX» геотекстили ўзишини давом этира веради.

Фильтраш хусусияти материалнинг махсус структураси билан боқлиқ қовакларига тупроқ бўлаклари кириб қалаолмайди ва уларни тиқилиб қелишини олдини олади. Бу ернинг юқори босимларида ва қаттиқ тебранишлар шароитида хам материални тўхтувсиз фильтраш сифатини таъминлай олади.

Жойлардаги механик ишкастларга юқори чидамлилиги, бу материални ётқизиш пайтида жуда ахалиятга эга.

«SANGEOTEX» геотекстили тахланганда . Рулонлари катта эмас ва енгил, шу туфайли транспорт ва сақлаш чиқимлари, хамда мехнат сарф этиш камаяди. Материалнинг рулонларини ўша жойда занжирли ёки кўл арра билан аралаш мумкин.

«SANGEOTEX» геотекстил стандарт бўйича игна уриш ёки термофиксациялаш усулларида ишлаб чиқарилади.

«SANGEOTEX» геотекстили юқори мустахкамкамлиги ва юқори эгилувчанли модули билан ажралиб туради, бу юқланшини қабул қилиб тақсимлашга ёрдам берад, демак нисбатан кичик деформацияларда мустахкамлаш вазифасини бажара олади.

Полиэфир толаларидан ишлаб чиқарилган «SANGEOTEX» геотекстилининг физика-механик кўрсаткичлари

Полиэфир толаларидан ишлаб чиқарилган «SANGEOTEX» геотекстилининг физика-механик кўрсаткичлари

Ташкилотнинг стандарти Махсулотнинг синов баённомаси Махсулотнинг синов баённомаси

Геосинтетик материаллар ёўл ва гидротехник қурилишларда, ландшафт дизайнда ер ости ва табиатни сақлаш ишларида кенг қўлланилади. Уларни қўллаш қияликларни мустахкамлаш, таянч деворлар қурилишида, ёўл асосларини мустахкамлашга доир қурилиш ишларини енгиллаштирди, ер ва бетон ишларининг хажмини камайтирди ва арзонлаштирди.

«SANGEOTEX» геотекстилини зичлигига қараб кўп қўлланиладиган жойи.